Művészet és gasztronómia

 

Az emberiség történetében mindig is fontos szerepet játszott a konyha.

Reggel ide jött ki a család, itt reggelizett, itt folytak könnyed, meghitt beszélgetések, ami természetszerűleg meg is határozta egy-egy ember felnőtté válását. A konyha meghatározó jelleggel beleivódott az ember bőrén az érzékszervein keresztül az egész egyéniségébe, emlékezve az illatokra, a sejtelmesen már már homályba vesző ízekre, a meghittségre, az odaadásra, az egymásra való utaltságra. és az emlékek persze hogy vissza áramlottak a gyermek felnőtté válásának idején is, és ez meg is nyilvánult alkotásaiban, remekművek formájában.

Szinte minden művészeti ág felhasználta már a konyhát, az étkezést, az alapanyagokat

Fenn maradtak sok-sok ezer éves iratok, amik beszámolnak Lucullusi lakomákról a rómaiaknál. a festészet kiváltképp nagy előszeretettel nyúlt ehhez a témához: Velázquez: Krisztus Márta és Mária házában.
A történet szerint, Jézus látogatásakor Márta szemrehányást tett Máriának, mert ahelyett, hogy segített volna az előkészületekben és a konyhai munkában, inkább Krisztus tanítását hallgatta. Jézus védelmébe vette Máriát: „Márta, Márta, szorgalmas vagy és sok mindennel törődsz, pedig csak egy a szükséges. Mária a jobbik részt választotta, melyet nem vehetnek el tőle.” (Lk. 10:38-42)
Említhetném Szinyei Merse Pál: zöldséges csendélet remekművét, de beszélhetünk itt Krúdy Szindbád járól, a híres ebédjelenetéről, amit a mai napig oktatnak,
Megemlíthetjük Brillat Savarin az ízlés fiziológiáját, ami mint irodalmi mű is megállja a helyét.

1909936_483965688466559_129458317699880102_n

Mondd, meg hogy mit eszel, s megmondom ki vagy

És hát végül, de nagyon nem utolsó sorban az a rengeteg vers, bordal, szinte megszámlálhatatlan, felbecsülhetetlen értékkel bír egytől egyig.
Arany János a Walesi bárdok – s mind, amiket e szép sziget ételt-italt terem: s mind, ami bor pezsegve forr túl messzi tengeren…
Karinthy Frigyes: Berda József verse, Csokonai a búkergető, Kölcsey a bordal, József Attila ugy-e pajtás, hymnus a borhoz… kell e még sorolnom?
Igen, kell. Régeni János barátom műveit, ami elindította bennem – mint egy kiömlő láva – azt a folyamatot, hogy ételeket készítsek versei hatására. Írásai megindítóak és meghatóak egyben. Visszatükrözi lelkünk egységét, összetartozását, ékes bizonyítékát annak, hogy minden egy.

11745813_431972153665913_4409467688782217214_n

Balogh Rudolf aki szeretettel főz
kép Edit Álomvilága
emtévé