Pálfalvi Dorottya REGGEL

 

Lelked harmattá olvadt
cseppjeit, a reggeli fény
tétován felissza
miközben kezed
álomtól ittasan
kávéd után kutat
s vállam súrolja tekinteted,
palástként vonva körbe
a hosszú éjszaka párnaráncait
finoman letörölve

kép Marc Thirouin
(megjelent: Pálfalvi Dorottya HOLD FÉNY című verses kötetében)

emtévé