Napi lélekemelő

 

Függök attól, mit és hogyan gondolok, mert aszerint beszélek, és aszerint cselekszem.
Ki vagyok forgatva. Azáltal, hogy élek, gondolkodásra és szólásra és cselekvésre vagyok kényszerítve.
Személyes magatartásra.
Személyessé kell válnom, s e személyesség elől nincs menekülés.
Semmit sem lehet elkenni, s ha mégis, ez csak reám hat vissza.
Nem lehet másra hivatkozni, és nem lehet hivatkozni tárgyilagosságra.
Az egyetlen, amire hivatkozni lehet, a szenvedély, de erre sem kell, mert ez amúgy is kitűnik.
Senki sem segít, és senki nem súg, és senki sem mondja meg, és úgy van, mintha ez az egész világ csak azért lenne, hogy előlem eltakarja.
Mégis válaszolnom kell rá.
Igen, vagy nem.
Válaszolnom kell azonnal, tétovázás nélkül és minden pillanatban.

szöveg Hamvas Béla
kép Pataki Takács Edit

emtévé