Töreky Ákos NEM TALÁLOM…

 

Nemtalálom a barátompedigazelőbbmégittjöttmögöttem. Visszanéztem, de csakegytücsökciripeltafűben.
Nemtalálom a legjobbmondatotamireggelmegvolt de estéreelfelejtettem–ezértkéne a jegyzettömb, de nemtalálom.
Nemtalálomazegyensúlyom, benyúlokérte a középfülembe. Legutóbbott volt.
Nemtalálommagamat, pedigvárrámpárfeladat.
Nemtalálomzsebkendőmet, szídottanyámérte. Meg is vert, sírtam, kéneegyzsepi.
Nemtalálom a dobókockát. Bábuvagyok, lépnemkéne.Énjövök.
Kutatóvagy? Találdfelmagad–mondta a viccesvendég a partin. Azilyenbulikbannemtalálom a helyem. Mitmondjakneki? Nemtalálokszavakat, legjobblenne ha kilógatnánakazerkélyről a bokámnálfogvaés lent a verebekfelcsipegetnék a zsebembőlkihullómorzsákat.
Nemtalálom a kulcsot! Hol a kulcs?Hol van az a kib*** kulcs???

Nemtalálom-raezttalálja a Google:
“nemtalálom a helyem”kamaszpanasz, második: “nemtalálomazigazit”Nőklapja. A harmadikirreleváns, valamiigénytelenzeneháztájirapperekkel.

Nemtalálom a csíkostörülközőmet, talánmáshasználtaaminemlennebaj, de akasszavisszabébi!

Nemtalálom, nemtalálom, de minekkeresem, nem is kell.
másképp, ha nemtalálom a megoldást, akkortánnincs is probléma.

Együreskeretittmaradt, nemtalálomhol van belőle a kép. Vagy a képeknemfontosak, csak a kereteklegyenekmegdarabra? De hogynemvettemészre, mikorkipakoltam?70X100-as, nemkicsi.

Nemtalálom a tűt, szerencséremégbíromcérnával.

Nemtalálomaszámod, nembajmajdadokénneked.

emtévé